Resurstillskott i Region Jönköpings län

2016-11-30

1 december 2016 tas en lättvårdsambulans i drift i Region Jönköpings län >

Den innebär ett resurstillskott, i första hand avsedd för patienter som behöver flyttas mellan olika vårdenheter och som har ett vårdbehov under resan.